มะหาด
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus lakoocha  Roxb.
วงศ์ :  MORACEAE
ชื่อสามัญ : -
ชื่ออื่น กาแย ตาแป ตาแปง (มลายู-นราธิวาส) มะหาด (ภาคใต้) มะหาดใบใหญ่ (ตรัง) หาด (ทั่วไป)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือยอดเป็นพุ่มกลมทึบ กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ลำต้นเปลาตรง โคนต้นเป็นพูพอนต่ำ เปลือกสีน้ำตาลปนดำ แตกล่อนเป็นแผ่นเล็กๆ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปขอบขนาน รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 5-20 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายใบสอบแหลม โดคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย ผิวใบด้านบนและล่างมีขนสาก แผ่นใบค่อนข้างหนา ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 9-17 เส้น ก้านใบยาว 1-3 ซม. ดอก สีเขียวอมเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่นฝังตัวอยู่บนฐานรองดอก ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย แยกช่อกันแต่อยู่บนต้นเดียวกัน กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ช่อดอกรวมบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. ผล เป็นผลรวมรูปทรงกลมค่อนข้างบิดเบี้ยว ขนาด 5-10 ซม. ประกอบด้วยผลย่อยรูปรีเชื่อมติดกันแน่น ผิวผลมีลักษณะเป็นปุ่มหนาม ผลแก่จัดสีเหลือง เมล็ดรูปรีมี 1 เมล็ดต่อผลย่อย 1 ผล
          มะหาดกระจายพันธุ์อยู่ในป่าดิบและป่าเบญจพรรณชื้น มีระยะการออกดอกประมาณเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน  ออกผลประมาณเดือน มีนาคม-พฤษภาคม
ประโยชน์
:  เนื้อไม้ใช้ทำเสาเรือน สะพาน ไม้พื้น ต่อเรือ เสากระโดงเรือ เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องดนตรี ในทางยา แก่นมะหาด เตรียมให้เป็นผงปวกหาด ใช้สำหรับถ่ายพยาธิตัวตืดและพยาธิไส้เดือน ได้ผลดี เพราะมีสารที่มีคุณสมบัติขับพยาธิได้ คือ "2,4,3,5, -  Tetrahydroxystibene"  จากการศึกษาไม่พบความเป็นพิษ ขนาดที่ใช้คือ ผงปวกหาด 3 กรัม ละลายน้ำเย็นดื่มตอนเช้ามืด หลังจากนั้นประมาณ 2 ชั่วโมงให้กินยาถ่าย (ดีเกลือ) นอกจากนี้ยังใช้ละลายน้ำทาแก้คัน "ปวกหาด" เตรียมโดยการเคี่ยวเนื้อไม้กับน้ำ กรองเนื้อไม้ออก บีบน้ำออกให้แห้ง จะได้ผงสีนวลจับกันเป็นก้อน ย่างไฟจนเหลือง เรียกก้อนที่ได้ว่า ปวกหาด