โสกน้ำ
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca indica   L.
วงศ์ :  LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อสามัญ : Asoka
ชื่ออื่น กาแปะห์ไอย์ (มลายู-ยะลา) ชุมแสงน้ำ (ยะลา) ตะโดลีเต๊าะ (มลายู-ปัตตานี)  ส้มสุก (ภาคเหนือ) โสก (ภาคกลาง) โสกน้ำ (สุราษฎร์ธานี)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ยืนต้นสูงถึง 20 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มี 4-6 คู่ ขนาดใบกว้าง 3-9 ซม. ยาว 10-30 ซม. รูปหอก ดอก เป็นช่อพุ่มคล้ายดอกเข็ม ขนาดกว้าง 5-15 ซม. ดอกมีจำนวนมาก กลีบรองดอกเป็นหลอด ยาว 8-12 มม. สีเหลืองส้ม ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ยาวเลยกลีบรองดอกออกมาครึ่งล่าง สีเหลือง ครึ่งบนสีม่วง ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกประมาณเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฝักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 10-27 ซม. กว้าง 4-5 ซม.
          มักพบขึ้นริมน้ำตามชายป่า ถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณแถบประเทศอินเดียลงมายังไทยและมาเลเซีย
ประโยชน์
:  ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกรับประทานได้มีรสเปรี้ยว
...............................................................................................................

   บริเวณร้านจิตรลดา (เคยเป็นบ้านพักท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค) มีต้นโสกอยู่อีกต้นหนึ่งเรียก  โสกเหลือง