ส้านชะวา
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dillenia suffruticosa   (Griff.) Martelli
วงศ์ :  DILLENIACEAE
ชื่อสามัญ : Simpoh air
ชื่ออื่น ส้านยะวา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้น สูงได้ถึง ๑๐ เมตร เปลือกสีม่วงดำ ใบ ใบเดี่ยวออกสลับ รูปรีจนถึงรูปไข่กว้าง ๘-๑๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕-๓๐ เซนติเมตร ปลายกลม หรือมน โคนมน มีครีบและยกตั้งดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อที่ยอด ๔-๕ ดอก บางครั้งมีถึง ๑๘ ดอก กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ รูปช้อนเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘ เซนติเมตร เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผล รูปกลม แป้น กว้าง๑-๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๒-๒.๕ เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้มหรือแดง แตกเป็น ๖ แฉก
       เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศบรูไนดาลุสซาลาม มีถิ่นกำเนิดแถบประเทศมาเลเซีย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง
ประโยชน์ :  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ