เหียง
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq.
วงศ์ :  DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ :
ชื่ออื่น กุง (มลายู-ภาคใต้) เกาะสะเตียง (ละว้า-เชียงใหม่) ตะแบง (ภาคตะวันออก) ตาด (พิษณุโลก, จันทบุรี) ยางเหียง (ราชบุรี,จันทบุรี) สะแบง (อุตรดิตถ์,ภาคเหนือ) เหียงพลวง เหียงโยน (ประจวบคีรีขันธ์) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่สูง 10-20 เมตร ใบเดี่ยวรูปไข่ ขนาดใหญ่ กิ่งอ่อน และใบมีขนสีขาวปกคลุม ดอกสีชมพู ออกดอกเป้นช่อตามซอกใบ ผลกลม มีกลีบเลี้ยง เป็นปีกติดอยู่ 2 ปีก เกิดตามป่าเต็งรังทั่วไปมีการขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด
ประโยชน์ : เป็นไม้ที่คนอีสานนิยมนำมาใช้ในการสร้างบ้าน สร้างคอกสัตว์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสมุนไพรด้วย ใบ ต้มกับเกลือเล็กน้อยแก้ปวดฟัน แก้ฟันโยกคลอน ใบ,ยาง กินเป็นยาตัดลูก ยาง สมานแผล แก้หนอง ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ รักษาแผลในทางเดินปัสสาวะ แก้ตกขาว เปลือกต้น ต้มดื่มแก้ท้องเสีย