หนอนตายหยาก
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stemona tuberosa   Lour.
วงศ์ :  STEMONACEAE
ชื่อสามัญ : -
ชื่ออื่น กะเพียด (ชลบุรี)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ล้มลุก เป็นเถา เลื้อยพันยาวได้ถึง 3-4 เมตร รากมีจำนวนมาก ออกเป็นกระจุกเหมือนกับรากสามสิบหรือสามร้อยราก แต่ละรากยาว 10-12 ซม. ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจยาว แผ่นใบเป็นร่องซึ่งมีเส้นใบ 9-13 เส้น ดอก ช่อ ดอกย่อยมีใบประดับ มีกลีบรวม 4 กลีบ กลีบดอกด้านนอกสีเขียว ด้านในสีม่วงแดง ผล เป็นผลแห้ง แตกได้
ประโยชน์
: ใช้รากทุบหมักน้ำ ใช้ส่วนน้ำเป็นยาฆ่าหนอน  รากสดมีอัลคาลอยด์ stemonine, stemonidine ฯลฯ กำจัดเหาโดยใช้รากสด 3-4 ราก ตำให้ละเอียด เติมน้ำเล็กน้อยใส่ผม (ระวังอย่าให้เข้าตา) ทิ้งไว้ 15-20 นาที สระออกให้หมด ทำ 3-4 ครั้ง ไข่และตัวเหาจะตาย ใช้รักษาหิด โดยนำรากสด 2-3 ราก ตำให้ละเอียด เติมน้ำมันพืชพอแฉะๆ ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิด ทาวันละ 3-4 ครั้งติดต่อกัน 5-6 วัน จะหาย