ชำมะนาด
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vallaris glabra  Ktze.
วงศ์ :  APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ :
ชื่ออื่น ชมนาด  ดอกข้าวใหม่ อ้มส้าย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถายืนต้น ลำต้นทอดเลื้อย เปลือกต้นมีร่องแตกทั่วไป ทุกส่วนของพืชมียางสีขาว ใบ เป็นใบเดี่ยวเกิดตรงกันข้าม รูปไข่  กว้าง 10 ซม. กว้าง 15 ซม. ดอก เป็นช่อ เกิดบริเวณซอกใบและปลายกิ่ง ช่อละมากกว่า 10 ดอก  ดอกมีสีขาวปนเขียว กลิ่นหอมเหมือนข้าวสุกใหม่ๆ กลีบดอก มีส่วนโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปปากแตร  ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายกลีบแหลม กลีบบอบบางและมักบิดม้วนที่บริเวณปลายกลีบ ขนาดดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. เกสรเพศผู้จำนวน 5 อัน ติดกันคล้ายลูกศรบริเวณกลางดอก เกสรเพศเมียอยู่ภายในเหนือฐานรองดอก ผล เมื่อแรกรูปดอกบัวตูมแล้วแบ่งออกเป็นสองพู โคนผลติดกันรูปร่างคล้ายเขาวัว ปลายผลเรียวแหลม เนื้อผลนุ่ม เมื่อผลแก่แตกออกตามแนวแผลที่ผลแต่ละซีก แยกจากกัน ภายในมีเมล็ดมากมาย กระจายเมล็ดโดยอาศัยลมกระพือเมล็ดที่มีใย เป็นระยาง ลอยตามลม
ประโยชน์
: ปลูกเป็นไม้ซุ้มประดับสวน ใช้ดอกเป็นเครื่องอบในแป้งร่ำ เครื่องหอม