ทรงกลด
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna bicapsularis  (L) Roxb.
วงศ์ :  LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อสามัญ : Winter cassia, Christmas senna, Butterfly bush
ชื่ออื่น ขี้เหล็กอินเดีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 10 เมตร ใบประกอบ ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อ ออกดอกตลอดปี ผล เป็นฝัก ฝักแก่แห้งแตก รูปขอบขนาน แบน มีติ่งแหลมที่ปลายฝัก ด้านข้างฝักมีรอยคอด กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 6-13 ซม. ฝักอ่อนสีเขียวแกมเหลือง ฝักแก่สีดำ เมล็ด รูปขอบขนานปลายแหลม โคนมน ผิวเมล็ดเรียบ กว้าง 3-5 มม. ยาว 5-7 มม. เมล็ดอ่อนสีเขียว เมล็ดแก่สีน้ำตาลเข้ม มี 6-20 เมล็ดต่อผล 
          ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง
ประโยชน์
:  ปลูกเป็นไม้ประดับ