กระดังงาสงขลา





ชื่อพื้นเมือง : กระดังงอ (มลายู-ยะลา), กระดังงาเบา (ภาคใต้), กระดังงาสาขา (กรุงเทพฯ), กระดังงาสงขลา (ภาคกลาง)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cananga odorata Hook.f. et Th. var. fruticosa (Craib) J. Sincl.


ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้พุ่ม สูง1-4 ม. ใบสั้นกว่ากระดังงา ดอกออกเดี่ยวๆ บนกิ่งด้านตรงข้ามกับก้านใบ กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายแหลม กลีบดอก 15-24 กลีบ บิดและเป็นคลื่นมากกว่ากระดังงา กลีบชั้นนอกยาวและใหญ่กว่ากลีบชั้นในตามลำดับ


ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม