กรายชื่อพื้นเมือง : กราย (ตราด)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylopia malayana Hook.f. et Th.


ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 40 ม. โคนต้นมีพอนต่ำหรือแผ่กว้างเป็นแผ่น ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนานแกมรี เส้นแขนงใบข้างละประมาณ 8 เส้น ดอกออก 1-3 ดอกตามง่ามใบ กลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 3 กลีบ โคนติดกัน กลีบดอกสีเหลืองซีด แคบ เรียงสลับกัน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียมีจำนวนมาก ผลเป็นผลกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 ผล อยู่บนแกนตุ้มกลม แต่ละผลสีชมพู รูปทรงกระบอก แก่เต็มที่จะปริแยกออกจากกันตามรอยประสาน เมล็ด 4-7 เมล็ด เรียงเป็น 2 แถว เมล็ดค่อนข้างกลม มีเยื่อนุ่มสีขาวแกมเทาหุ้ม


ประโยชน์ : เนื้อไม้แข็งปานกลางไม่ค่อยทนทาน ใช้ในการก่อสร้างภายในและทำลังใส่ของ


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม