Genus Alyxia


      Alyxia reinwardtii Blume
      Alyxia schlechteri H. Lev.
      Alyxia siamensis Craib
      Alyxia thailandica D.J. Middleton