Genus Wrightia


      Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
      Wrightia coccinea (Roxb.) Sims
      Wrightia dubia (Sims) Spreng.
      Wrightia laevis Hook.f.
      Wrightia lanceolata Kerr
      Wrightia lecomtei Pitard
      Wrightia pubescens R. Br.
      Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
      Wrightia viridiflora Kerr
      Wrightia sp.1