กระเช้าสีดา


ชื่อพื้นเมือง : กระเช้าสีดา (ภาคกลาง)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aristolochia indica L.


ชื่อวงศ์ : ARISTOLOCHIACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้เถา ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปสามเหลี่ยมแคบ ช่อดอกสั้นออกตามง่ามใบ กลิ่นเหม็น ช่อหนึ่งมีเพียง 2-3 ดอก กลีบดอกมีชั้นเดียวเชื่อมติดกันเป็นหลอด โคนหลอดพองออกเป็นกระเปาะกลม เหนือขึ้นไปคอดเป็นหลอดเล็กๆ ปลายกลีบผายออกเป็นรูปปากแตรเบี้ยว เกสรเพศผู้ 6 อัน ยอดเกสรเพศเมียมี 6 แฉก ผลค่อนข้างกลมหรือรูปขอบขนานค่อนข้างกว้าง ผลแก่แตกเป็น 6 เสี่ยง แตกเลยไปถึงก้านผลและแยกออกเป็น 6 ก้าน เมล็ดแบน รูปไข่ มีปีก


ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับและใช้ทำยา รากมีรสขมมาก มีฤทธิ์ทำให้อาเจียน เป็นยาแก้พิษงู ยากระตุ้น และยาบำรุง


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม