กระเช้าผีมด


ชื่อพื้นเมือง : กระเช้าผีมด กระเช้ามด (ภาคกลาง)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aristolochia tagala Cham.


ชื่อวงศ์ : ARISTOLOCHIACEAE


ชื่อสามัญ : Indian Birthwort


ลักษณะ : ไม้เถา ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่จนถึงรูปไข่แกมรูปใบหอก ช่อดอกยาว 6-13.5 ซม. มีขน กลีบดอกมีชั้นเดียวเชื่อมติดกันเป็นหลอด โคนหลอดป่องเป็นกระเปาะกลม เหนือขึ้นไปคอดเป็นหลอดเล็กๆ ปลายกลีบเบี้ยว ข้างหนึ่งจะยื่นยาวออกไป เกสรเพศผู้ 6 อัน ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 6 แฉก ผลค่อนข้างกลม รูปไข่ หรือรูปขอบขนานแกมรี ผลแก่จะแตกตามยาวจากขั้วไปยังโคนและก้านผลแยกออกเป็น 6 เส้น รูปร่างคล้ายกระเช้า เมล็ดสีน้ำตาลอ่อน รูปไข่หัวกลับค่อนข้างป้อมหรือเว้าเล็กน้อย มีปีก


ประโยชน์ : ต้นใช้กินเป็นยาทำให้ธาตุปรกติ ใบใช้ตำเป็นยาพอกภายนอก เช่น พอกศีรษะลดไข้ พอกแก้โรคผิวหนัง เผาใบให้ร้อนวางนาบไว้บนท้องหรือตามแขนขาที่บวม ใช้แก้อาการปวดบวม


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม