กากหมากตาฤาษี


ชื่อพื้นเมือง : กากหมากตาฤาษี (ตราด), กกหมากพาสี (ภาคเหนือ), ขนุนดิน (ภาคกลาง), ดอกกฤษณารากไม้ (ประจวบคีรีขันธ์), บัวผุด (ชุมพร), ว่านดอกดิน (สระบุรี), เห็ดหิน (เลย)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. ssp. indica (Arn.) B. Hansen


ชื่อวงศ์ : BALANOPHORACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : พืชสกุลเดียวกับกากหมาก มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกัน ต่างกันที่กากหมากตาฤาษีมักมีสีชมพูคล้ำจนถึงม่วงคล้ำ ใบเรียงเวียนรอบ จำนวน 10-20 ใบ กว้างมากที่สุดประมาณ 2 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม. ช่อดอกเพศผู้รูปรีถึงยาวรี ดอกเรียงชิดกัน ไม่เบี้ยว กลีบดอกมีขนาดเท่ากัน ช่อดอกเพศเมียค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปไข่กลับ ออกดอกระหว่างเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ พบออกดอกนอกฤดูกาลบ้าง แต่ไม่บ่อยนัก


ประโยชน์ : -


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม