ก่อสร้อย


ชื่อพื้นเมือง : ก่อสร้อย สนสร้อย ส้มพอหลวง (เลย), ก่อหัด (เพชรบูรณ์), กำลังเสือโคร่ง (น่าน), เส่ปอบบล๊ะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carpinus viminea Wall.


ชื่อวงศ์ : BETULACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้ต้น สูงประมาณ 20 ม. ยอดอ่อนมีขนเล็กน้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปใบหอก ปลายเรียวแหลมเป็นหางยาว โคนแหลม มนหรือเว้าเล็กน้อย ขอบจักฟันเลื่อยซ้อนกัน 2-3 ชั้น ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้ออกตามง่ามใบ ห้อยลง ใบประดับรูปไข่ ช่อดอกเพศเมียออกที่ยอด ตั้งตรงหรือเกือบตรง ใบประดับรูปยาวแคบ ผลรูปไข่ ปลายแหลม ยาว 5-7 มม. เปลือกแข็ง มีเส้นนูนตามยาว 7-8 เส้น มีต่อมให้ยางเหนียวเป็นจุดๆ


ประโยชน์ : -


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม