กระบองเพชร


ชื่อพื้นเมือง : เขียะ หนามเขียะ (ภาคเหนือ), กระบองเพชร ตะบองเพชร (ภาคกลาง), ปะทำมังหลวง (เชียงใหม่), ตุมาซี้ (มลายู-นราธิวาส)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cereus hexagonus (L.) Mill.


ชื่อวงศ์ : CACTACEAE


ชื่อสามัญ : Torch Thistle


ลักษณะ : ไม้พุ่ม อวบน้ำ ลำต้นและกิ่งกลม ตั้งตรง หยักลึกเป็นร่องโดยรอบ 3-7 สัน อาจมีได้ถึง 11 สัน สูง 3-15 ม. คอดตรงรอยต่อ แตกหน่อที่โคน ขุมหนามห่างกัน 1-2.5 ซม. แต่ละขุมมีหนามจำนวนไม่เท่ากัน ตามธรรมชาติมีได้ถึง 14 อัน ดอกออกเดี่ยวๆ ใกล้ยอด โคนกลีบรวมติดกันเป็นรูปกรวย กลีบรวมชั้นนอกสีเขียว น้ำตาลอมเขียว หรือแดงอมม่วงแดง กลีบรวมชั้นในสีขาว เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ยอดเกสรเพศเมียเป็นแฉกหลายแฉก ผลรูปไข่ สุกสีแดง มีขนเล็กน้อย เนื้อในสีขาว มีเมล็ดมาก เมล็ดสีดำ


ประโยชน์ : นำมาปลูกเป็นไม้ประดับ


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม