กัลปพฤกษ์
Cassia bakeriana Craib, LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 5-15 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกสีเทา กิ่งอ่อน ใบอ่อน และช่อดอกมีขนสั้นอ่อนนุ่มสีเทาหนาแน่น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ แกนกลางใบประกอบยาว 15-40 ซม. ก้านใบประกอบยาว 2-4 ซม. มีใบย่อย 5-8 คู่ เรียงจากเล็กไปหาใหญ่ รูปไข่แกมรูปขอบขนานถึงรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาว 6-9 ซม. ปลายมนถึงแหลม โคนเบี้ยว เส้นแขนงใบข้างละ 7-9 เส้น ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามกิ่งพร้อมใบอ่อน ยาว 5-10 ซม. ก้านดอกยาว 4-6 ซม. ใบประดับรูปใบหอก กว้างประมาณ 7 มม. ยาว 0.7-1.2 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 2-3 มม. ยาว 0.9-1.2 ซม. มีขนนุ่ม กลีบดอกสีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวในเวลาต่อมา รูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 4-5.5 ซม. ปลายมน โคนเรียวแคบ เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 3.5-5 ซม. กลุ่มที่ 2 มี 4 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มแรก กลุ่มที่ 3 มี 3 อัน อับเรณูเล็กมาก ก้านชูอับเรณูยาว 1-1.5 ซม. รังไข่เรียวโค้งมีขนนุ่ม ฝักเป็นแท่งกลมยาว กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 30-40 ซม. มีขนนุ่มสีเทาหนาแน่น ฝักหนึ่งมี 30-40 เมล็ด เมล็ดค่อนข้างกลม สีน้ำตาลเป็นมัน รูปไข่ รูปรี ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 6-7 มม. ยาว 0.8-1.1 ซม.


ถิ่นกำเนิด : -


การกระจายพันธุ์ : พม่า


การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เชียงใหม่, แพร่, ลำปาง, พิษณุโลก, นครราชสีมา, สระบุรี


สภาพนิเวศน์ : ขึ้นในป่าโปร่งและเขาหินปูน บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 300-1,000 ม.


เวลาออกดอก : -


เวลาออกผล : -


การขยายพันธุ์ : -


ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ : -


อ้างอิง : 1) ราชบัณฑิตยสถาน. 2538. อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนพิมพ์.
2) Smitinand, T. and Larsen, K., eds. 1984. Flora of Thailand (Vol.4: 1). Bangkok: TISTR Press.