ชื่อสามัญ (Common Name)

E Eagle Wood 1 Eagle Wood 2 East Indian Walnut Elephant Ear Elephant Grass