กูดพร้าว
Cyathea latebrosa (Wall. ex Hook.) Copel., CYATHEACEAE


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เฟิร์นต้น ลำต้นตั้งตรง สูง 3-5 ม. มีเกล็ดปกคลุม และมีรอยก้านใบที่หลุดร่วงไป รากเป็นเส้นแข็งสีดำ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกรวมเป็นกลุ่มบริเวณใกล้ยอด แกนกลางใบประกอบไม่เรียบ มีตุ่มขรุขระทางด้านล่าง ด้านบนมีขนและเกล็ดประปราย ก้านใบสีน้ำตาลปนเหลืองหรือน้ำตาลเข้ม ยาวประมาณ 40 ซม. มีหนามสั้นๆ ที่โคนมีเกล็ดสีน้ำตาลเป็นมัน เกล็ดรูปแถบ กว้างประมาณ 1 มม. ยาวประมาณ 2 ซม. ด้านบนมีขน กลุ่มใบย่อยคู่ล่างลดขนาดลงยาวประมาณ 10 ซม. รูปร่างไม่แน่นอน กลุ่มใบย่อยถัดขึ้นมารูปขอบขนานแคบ กว้างประมาณ 14 ซม. ยาวประมาณ 40 ซม. ปลายเรียวแหลมและมีติ่งยาว แกนกลุ่มใบย่อยมีเกล็ดแบนสีน้ำตาลทางด้านล่าง ใบย่อยมีมากกว่า 25 คู่ เรียงห่างกันประมาณ 1.6 ซม. รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้างประมาณ 1.7 ซม. ยาวประมาณ 7 ซม. ปลายเรียวยาว โคนกึ่งตัด ขอบหยักเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบย่อย หยักเฉียง รูปเคียว กว้างประมาณ 3 มม. ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายมน ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อย เส้นกลางใบย่อยมีขนทางด้านบน ด้านล่างมีเกล็ดแบนสีน้ำตาล แผ่นใบบาง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน เส้นใบแยกสาขาเป็นคู่ 7-8 คู่ ไม่มีก้านใบย่อย กลุ่มอับสปอร์รูปเกือบกลม อยู่บนเส้นใบ 2 ข้างเส้นกลางใบย่อย เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์เป็นเกล็ดเล็ก อยู่ที่ฐานของกลุ่มอับสปอร์


ถิ่นกำเนิด : -


การกระจายพันธุ์ : จีนตอนใต้ กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย


การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้


สภาพนิเวศน์ : ขึ้นตามไหล่เขาในป่าดิบเขา บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลต่ำกว่า 1,000 ม.


เวลาออกดอก : -


เวลาออกผล : -


การขยายพันธุ์ : -


ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ : -


อ้างอิง : 1) ราชบัณฑิตยสถาน. 2538. อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนพิมพ์.