กุหลาบแดง
Rhododendron malayanum Jack, ERICACEAE


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 2-4 ม. ลำต้น และกิ่งมีเกล็ดสีน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับเยื้องกันเล็กน้อยเกือบตรงกันข้าม หรือเรียงเวียนสลับใกล้ๆ กันเป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง 3-6 ใบ ใบรูปขอบขนาน หรือรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 5-10 ซม. ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม มีเกล็ดประปรายแต่จะร่วงไปทำให้ใบเป็นจุดเล็กๆ สีดำ แผ่นใบด้านล่างสีน้ำตาลอมแดง มีเกล็ดหนาแน่น เส้นแขนงใบข้างละ 6-8 เส้น ช่อดอกสั้น ออกตามปลายกิ่งช่อละ 4-8 ดอก ดอกมักห้อยคว่ำหน้า แกว่งได้ ดอกบานเต็มที่ กว้าง 1-1.3 ซม. กลีบดอกสีแดง หรือแดงอมส้ม เป็นมัน ติดกันเป็นหลอด ตอนบนโค้งเล็กน้อย ยาว 1.2-1.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบเล็ก กลม กว้างยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน ตั้งแต่ 1.2-1.5 ซม. ก้านชูอับเรณูสีแดง รังไข่มีเกล็ดหนาแน่น ผลเล็กรูปทรงกระบอก มีเกล็ด ผลแก่แตกเป็น 5 เสี่ยง แต่ละเสี่ยงจะบิด มีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดแบน เล็กมาก มีปีกบางใสล้อมรอบ


ถิ่นกำเนิด : -


การกระจายพันธุ์ : มาเลเซีย เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบอร์เนียว และเกาะเซลีเบส


การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ภาคใต้ พบที่จังหวัดยะลา


สภาพนิเวศน์ : บนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ม. ขึ้นไป ขึ้นตามคบไม้ในป่าดิบเขาที่ชุ่มชื้น


เวลาออกดอก : ระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคม


เวลาออกผล : -


การขยายพันธุ์ : -


ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ : -


อ้างอิง : 1) ราชบัณฑิตยสถาน. 2538. อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนพิมพ์.