กำลังกระบือ


ชื่อพื้นเมือง : กะเบือ (ราชบุรี), กะบือ กำลังกระบือ ลิ้นกระบือ กระบือเจ็ดตัว (ภาคกลาง), ใบท้องแดง (จันทบุรี)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria cochinchinensis Lour.


ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1.5 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว มีทั้งเรียงตรงข้ามและเรียงสลับ รูปรี รูปไข่ หรือรูปไข่กลับ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบจักฟันเลื่อย แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีม่วงแดงหรือม่วงน้ำตาล ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้น ออกตามง่ามใบ ข้างใบ หรือปลายยอด ช่อดอกเพศผู้มีดอกเล็กๆ จำนวนมาก กลีบเลี้ยง 3 กลีบ เล็กมาก เกสรเพศผู้เล็กมาก มี 3 อัน ช่อดอกเพศเมียสั้นกว่าช่อดอกเพศผู้และมีดอกเล็กๆ 3-6 ดอก กลีบเลี้ยงเล็ก มี 3 กลีบ รังไข่เล็ก มี 3 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียมี 3 อัน ผลเล็ก ค่อนข้างกลม มี 3 พู


ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบและรากใช้ทำยาได้ ในอินโดนีเซียใช้ยางเบื่อปลา


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม