กะทังใบใหญ่
Litsea grandis Hook.f., LAURACEAE


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มรูปเจดีย์ เปลือกสีน้ำตาลอมเทา มีตุ่มขรุขระ กิ่งอ่อนมีขนนุ่มสีน้ำตาลอมเหลืองหนาแน่น ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรี รูปไข่ หรือรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 8-15 ซม. ยาว 14-26 ซม. ปลายมนหรือมีติ่งสั้นๆ โคนมน ขอบเรียบ แผ่นใบหนาแข็ง ด้านบนสีเขียวเข้ม มีขนประปรายตามเส้นกลางใบ ด้านล่างสีจางกว่า มีขนนุ่มสีน้ำตาลอมเหลืองทั่วไป เส้นแขนงใบข้างละ 8-14 เส้น ระหว่างเส้นแขนงใบมีเส้นขั้นบันไดถี่ เห็นได้ชัดทางด้านล่าง ก้านใบยาว 1.6-3.4 ซม. มีขนนุ่มประปราย ช่อดอกแบบช่อซี่ร่มสั้นๆ ออกตามกิ่งด้านข้างและตามง่ามใบ แกนช่อดอกยาว 0.5-1 ซม. แต่ละช่อมีดอกจำนวนมาก ดอกแยกเพศ สีเหลืองอ่อน เมื่อบานกว้าง 7-9 มม. ก้านดอกเรียวยาว 0.8-1.7 ซม. กลีบรวมโคนติดกันคล้ายรูปถ้วย ปลายแยกเป็นกลีบๆ ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้จำนวนมากเป็นกระจุก อับเรณูเป็นช่องมีฝาเปิด ผลออกเป็นกลุ่มบนช่อสั้นๆ 3-8 ผล รูปไข่หรือรูปรีปลายมน ยาว 0.8-1.4 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-1 ซม. ติดอยู่บนฐานรูปถ้วยซึ่งเจริญมาจากกลีบรวม ผลสีเขียว เมื่อแก่สีดำ มีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด


ถิ่นกำเนิด : -


การกระจายพันธุ์ : พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย


การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้


สภาพนิเวศน์ : ขึ้นตามป่าดิบที่ค่อนข้างโปร่ง ป่าเบญจพรรณ และป่ารุ่นที่ชุ่มชื้น บนพื้นที่ราบและตามภูเขา


เวลาออกดอก : -


เวลาออกผล : -


การขยายพันธุ์ : -


ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ : -


อ้างอิง : 1) ราชบัณฑิตยสถาน. 2538. อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนพิมพ์.