กระถินพิมาน


ชื่อพื้นเมือง : กระถินพิมาน (ภาคกลาง), คะยา หนามขาว (ภาคเหนือ), กระถินป่า กระถินวิมาน (สุโขทัย)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia tomentosa Willd.


ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ ตามกิ่งมีหูใบแปลงรูปเป็นหนามแหลมแข็งและยาว ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน แผ่นใบมีขนทั้ง 2 ด้าน ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกเดี่ยวๆ ตามง่ามใบ 1-4 ช่อ กลิ่นหอมอ่อน ดอกเล็ก สีขาว มีจำนวนมาก ออกชิดกันแน่นบนแกนช่อกลมคล้ายช่อดอกกระถิน ฝักแบนแคบรูปขอบขนาน ฝักแก่สีน้ำตาล โค้งงอ มีหลายเมล็ด เมล็ดรูปไข่


ประโยชน์ : เปลือกมีสารฝาด มี pyrogallol และ catechol อยู่ด้วย ใช้ฟอกหนัง เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม