กระสัง
Peperomia pellucida Korth., PIPERACEAE


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูง 15-30 ซม. ลำต้น และใบอวบน้ำ ลำต้นใส ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ กว้าง 1.5-3 ซม. ปลายแหลม โคนเว้าตื้นๆ ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสี่อ่อนกว่า มีต่อมโปร่งแสง เส้นใบออกจากโคนใบประมาณ 6 เส้น ก้านใบยาว 1-1.2 ซม. ช่อดอกออกที่ข้อตรงข้ามกับใบ ยาว 2.5-6.5 ซม. เรียงโค้งขึ้น ประกอบด้วยดอกเล็กๆ ที่ไม่มีก้านดอกจำนวนมากเวียนรอบแกน ก้านช่อดอกยาว 0.5-1 ซม. ดอกสมบูรณ์เพศ ไม่มีทั้งกลีบเลี้ยง และกลีบดอก มีใบประดับดอกละ 1 ใบ มีเกสรเพศผู้ 2 อัน อยู่ข้าง ๆ รังไข่ อับเรณูสีขาว ก้านชูอับเรณูสั้น เกสรเพศเมีย 1 อัน รังไข่รูปกลม อยู่เหนือฐานดอก ผลกลม มี 1 เมล็ด


ถิ่นกำเนิด : อเมริกาเขตร้อน


การกระจายพันธุ์ : เขตร้อนทั่วโลก


การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ทั่วทุกภาค


สภาพนิเวศน์ : ขึ้นง่ายพบทั่วไปตามที่ค่อนข้างชื้น อาจพบตามซอกอิฐซอกหิน


เวลาออกดอก : -


เวลาออกผล : -


การขยายพันธุ์ : -


ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ :
-


อ้างอิง :
1) ราชบัณฑิตยสถาน. 2538. อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนพิมพ์.