กระโถนฤาษี


ชื่อพื้นเมือง : กระโถนฤาษี (เชียงใหม่)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sapria himalayana Griff.


ชื่อวงศ์ : RAFFLESIACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : พืชเบียนล้มลุกที่ไม่สังเคราะห์แสง อาศัยเกาะกินน้ำเลี้ยงจากรากของพืชอื่น ใบไม่มีสีเขียว ลดรูปลงไปเป็นกาบหุ้มลำต้น และโคนดอก จำนวน 10 ใบ ค่อนข้างกลม ปลายมน แต่ละต้นออกดอกเพียงดอกเดียวแล้วเหี่ยวแห้งไป ดอกตูมกลม อุ้มน้ำ มียางขาว ดอกบานมีกลิ่นเหม็น ดอกแยกเพศ กลีบรวมขนาดไม่เท่ากัน เรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 5 กลีบ โคนกลีบรวมติดกันคล้ายถ้วยหรือกระโถน ปลายกลีบแยกจากกัน สีแดงคล้ำ มีประสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั่วไป บริเวณปากถ้วยหรือตรงส่วนที่กลีบรวมแยกจากกันมีกระจังบางๆ สีขาวติดอยู่เป็นรูปวงแหวน ตรงกลางเปิดออกเป็นช่องกลม บนแผ่นกระจังมีเส้นฝอยคล้ายขนขนาดใหญ่สีขาวหรือเหลืองจำนวนมาก เมื่อดอกบานเต็มที่เส้นฝอยจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ดอกเพศผู้มีแกนกลมตรงกลางฐานดอกใต้ช่องวงแหวน เกสรเพศผู้ 20 อัน ดอกเพศเมียมีแกนกลม ขนาดใหญ่กว่าในดอกเพศผู้ ส่วนปลายแผ่ออกคล้ายรูปจาน มีเกสรเพศผู้ไม่สมบูรณ์ 20 อัน ติดอยู่รอบแกนกลมใต้แผ่นรูปจาน รังไข่อยู่ใต้วงกลีบฝังอยู่ในฐานดอก มีหลายช่องและมีออวุลจำนวนมาก


ประโยชน์ : -


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม