ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

A Abelmoschus esculentus (L.) Moench
Abutilon persicum (Burm.f.) Merr.
Acacia auriculaeformis Cunn.
Acacia craibii Nielsen
Acacia farnesiana (L.) Willd.
Acacia harmandiana (Pierre) Gagnep.
Acacia tomentosa Willd.
Acer calcaratum Gagnep.
Acer laurinum Hassk.
Acer oblongum Wall. ex DC.
Acrocarpus fraxinifolius Wight et Arn.
Acronychia pedunculata (L.) Miq.
Adenosma indiana (Lour.) Merr.
Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth.
Aglaia hoaensis Pierre
Aglaonema tricolor Jervis
Albizia chinensis (Osbeck) Merr.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Allium tuberosum Rottl. ex Spreng.
Alocasia indica Schott
Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don
Anacolosa ilicoides Mast.
Anisocampium cumingianum Presl
Aquilaria crassna Pierre ex Lec.
Aquilaria malaccensis Lamk.
Araiostegia pulchra (Don) Copel.
Aralia scandens (Merr.) Ha
Argyreia brachypoda (Kerr) Ooststr.
Aristolochia indica L.
Aristolochia tagala Cham.
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari
Artabotrys siamensis Miq.
Aspidopterys tomentosa (Blume) Juss.
Asplenium confusum Tard. et C. Chr