ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

E Eclipta prostrata (L.) L.
Elatostema repens (Lour.) Hallier f.
Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr.
Eriocaulon henryanum Ruhle
Erythroxylum cuneatum Kurz
Euonymus cochinchinensis Pierre
Excoecaria cochinchinensis Lour.