ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

F Fagraea ceilanica Thunb.
Fagraea fragrans Roxb.
Finlaysonia obovata Wall.
Fissistigma bicolor (Hook.f. et Th.) Merr.