ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

G Genianthus crassifolius Hook. f.
Glochidion rubrum Blume
Guaiacum officinale L.
Gymnogrammitis dareiformis (Hook.) Ching ex Tard.