ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

H Helixanthera pulchra (DC.) Dans.
Hibiscus sabdariffa L.
Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch.
Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb.
Hoya diversifolia Blume
Hoya multiflora Blume
Humata repens (L.f.) Diels
Hydnocarpus anthelminthica Pierre ex Laness.
Hydnocarpus castanea Hook.f. et Th.
Hydnocarpus ilicifolia King
Hydnocarpus wrayi King
Hydrocotyle sibthorpioides Lamk.
Hymenopyramis brachiata Wall. ex Schauer