ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

I Iodes vitiginea (Hance) Hemsl.
Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.