ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

J Justicia grossa C.B. Clarke