ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

 

L Lepisorus scolopendrium (Ham. ex D. Don) Tagawa
Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit
Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) Presl
Licuala paludosa Griff.
Licuala peltata Roxb.
Licuala spinosa Thunb.
Licuala triphylla Griff. ex Mart.
Lindsaea chienii Ching
Lycium chinense Mill.
Lycopodium clavatum L.
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.