ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

M Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard
Marcania grandiflora Imlay
Melampodium divaricatum (Rich. ex Pers.) DC.
Merrillia caloxylon Swing.
Microcos paniculata L.
Microcos tomentosa Smith
Microsorum pteropus (Blume) Copel.
Microsorum punctatum (L.) Copel.
Mitrephora collinsae Craib
Murdannia nudiflora (L.) Brenan
Murraya paniculata (L.) Jack