ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

N Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson
Neocheiropteris normalis (D. Don) Tagawa
Nephrolepis cordifolia (L.) Presl
Nephrolepis falcata (Cav.) C. Chr.
Neptunia javanica Miq.
Nyctanthes arbor-tristis L.