ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

O Olax scandens Roxb.
Orophea enterocarpa Maing. ex Hook.f. et Th.
Oxyspora exigua (Jack) Maxw.
Oxystelma secamone (L.) Karst.