ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

P Pachyptera hymenaea (DC.) A. Gentry
Pandanus furcatus Roxb.
Pandanus helicopus Kurz
Pandanus pygmaeus Thouars
Pandanus tectorius Blume
Parameria laevigata (Juss.) Moldenke
Passiflora foetida L.
Pereskia bleo (Kunth) DC.
Pereskia grandifolia Haw.
Picrasma javanica Blume
Pisonia excelsa Blume
Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd.
Polyalthia debilis Finet et Gagnep.
Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites
Polypodium manmeiense Christ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var.
wightianum (J. Agardh) Tryon
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var.
yarrabense Domin
Pteris biaurita L.
Pteris cretica L.
Pteris heteromorpha Fee
Pteris mertensioides Willd.
Pteris vittata L.
Pterolobium integrum Craib
Pterolobium macropterum Kurz
Pterospermum acerifolium Willd.
Pterospermum littorale Craib var.
littorale
Pyrrosia mollis (Kunze) Ching