ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Q Quassia harmandiana (Pierre) Nooteboom