ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

R Radermachera ignea (Kurz) Steenis
Rhektophyllum mirabile N.E. Br.
Rhizophora apiculata Blume
Rhizophora mucronata Poir.
Rhododendron arboreum Smith subsp.
delavayi (Franch.) Chamberlain
Rhododendron ludwigianum Hoss.
Rhododendron malayanum Jack
Rhododendron microphyton Franch.
Rhododendron moulmeinense Hook.
Rhododendron simsii Planch.
Rhododendron surasianum Balf.f. et Craib
Rhododendron veitchianum Hook.
Rinorea lanceolata (Wall.) Kuntze