ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

S Sageraea elliptica Hook.f.
Salacia chinensis L.
Samanea saman (Jacq.) Merr.
Sapria himalayana Griff.
Sapria poilanei Gagnep.
Sauropus brevipes Muell. Arg.
Scoparia dulcis L.
Scorodocarpus borneensis (Baill.) Becc.
Selaginella argentea (Wall. ex Hook. et Grev.) Spring
Selaginella roxburghii (Hook. et Grev.) Spring
Sindora coriacea (Bak.) Prain
Smilax perfoliata Lour.
Sopubia comosa (Bonati) Yamazaki
Sphenomeris chinensis (L.) Maxon var.
divaricata (Christ) Kramer
Stachyphrynium jagorianum (K. Koch) K. Schum.
Sterculia macrophylla Vent.
Sterculia monosperma Vent.
Swintonia schwenckii Teijsm. et Binn.