ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

T Taenitis blechnoides (Willd.) Sw.
Tectaria angulata (Willd.) C. Chr.
Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel.
Tectaria rockii C. Chr.
Tectaria variolosa (Wall. ex Hook.) C. Chr.
Thelypteris menisciicarpa (Blume) K. Iwats.
Thelypteris nudata (Roxb.) Morton
Thelypteris repanda (Fee) Tagawa et K. Iwats.
Thelypteris triphylla (Sw.) K. Iwats. var.
parishii (Bedd.) K. Iwats.
Thelypteris truncata (Poir.) K. Iwats.
Theobroma cacao L.
Torenia cordifolia Roxb.
Tradescantia spathacea Swartz
Tradescantia zebrina Hort. ex Bosse
Typha angustifolia L.