ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

V Ventilago malaccensis Ridl.
Vernonia arborea Ham.