กระเจานา


ชื่อพื้นเมือง : กระเจานา (ภาคกลาง), ขัดมอญตัวผู้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corchorus aestuans L.


ชื่อวงศ์ : TILIACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้ล้มลุก ลำต้นสีแดง เกลี้ยงหรือมีขน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ปลายแหลม โคนมน ขอบจักฟันเลื่อย จักสุดท้ายตรงโคนใบมีระยางค์ยื่นออกมาข้างละ 1 เส้น ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมี 2-3 ดอก ออกตรงข้ามกับใบ ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ผลรูปทรงกระบอกมีตุ่มที่ปลาย มีครีบตามยาวผล 6 ครีบ ปลายผลแตกออกเป็น 3 แฉก มีเมล็ดมาก เมล็ดสีน้ำตาลเข้ม


ประโยชน์ : เส้นใยจากเปลือกของลำต้นใช้ทำเชือก


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม