กระเจียวบัว


ชื่อพื้นเมือง : กระเจียวบัว บัวสวรรค์ ปทุมา (ภาคกลาง), บัวบก (นครพนม), อาวหลวง (ภาคเหนือ)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma sparganifolia Gagnep.


ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้ล้มลุก มีเหง้ากลม มีรากอวบอยู่รวมกันเป็นกระจุก บางครั้งปลายรากเปลี่ยนเป็นก้อนกลมซึ่งเป็นส่วนที่สะสมอาหาร ใบเดี่ยว ออกจากเหง้าชูขึ้นมาเหนือพื้นดิน 2 ใบพร้อมกันก่อน ส่วนช่อดอกจะงอกพร้อมกับใบที่ 3 ใบยาว รูปใบหอก หรือใบป้อม ปลายใบยาว โคนค่อยแคบลงไปจนกลายเป็นก้าน ช่อดอกรูปทรงกระบอก ประกอบด้วยใบประดับซ้อนกัน ใบประดับที่โคนช่อสีเขียวอ่อนและมีลักษณะคล้ายกันคือปลายตัด ส่วนใบประดับที่อยู่ปลายช่อนั้น ปลายใบจะแหลมและมีสีขาว ชมพูอ่อน หรือชมพูแก่คล้ายสีกลีบบัว บางครั้งมีสีน้ำตาล เขียว หรือชมพูเข้มตามขอบ ดอกสีขาว กลีบปากสีม่วงเข้ม บานอยู่ในซอกใบประดับที่อยู่โคนช่อเท่านั้น โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอดรูปกรวย


ประโยชน์ : เนื่องจากใบประดับมีสีสวยและมีก้านดอกยาว จึงมีการปลูกเป็นแปลงเพื่อทำไม้ตัดดอกขายทางภาคเหนือ


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม