BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขมิ้นเครือ

ชื่อพฤกษศาสตร์: Arcangelisia flava (L.) Merr.

วงศ์ : MENISPERMACEAE

ชื่ออื่น : ขมิ้นฤๅษี ฮับ

ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ใช้โคนก้านใบที่โค้งงอคล้ายตะขอเกาะเหนี่ยวไปได้ไกล เนื้อไม้สีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปหัวใจหรือรูปไข่กว้าง ปลายใบเรียวแหลม มีเส้นโคนใบที่ยาวชัดเจน 3 เส้น ก้านใบยาวเรียว ดอกแยกเพศ ขนาดเล็ก สีขาวแกมเหลือง ออกบนช่อแตกแขนงสั้นๆ ตามเถา ผลสด กลม เมื่อสุกสีเหลือง มีเมล็ดใหญ่แข็ง 1 อัน

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ต่างประเทศพบที่จีน (เกาะไหหลำ) ภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคมาเลเซีย ขึ้นตามชายป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ระดับความสูงไม่เกิน 300 เมตร ออกดอกเดือน มีนาคม - เมษายน ติดผลเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน

สถานภาพ : พืชหายาก