BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งวงช้างทะเล

ชื่อพฤกษศาสตร์: Argusia argentea (L.f.) Heine

วงศ์ : BORAGINACEAE

ชื่ออื่น : งวงช้าง

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร แตกกิ่งต่ำ มีแขนงระเกะระกะ เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มแน่น คลุมลงมาเกือบถึงพื้น ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ๆ เป็นกลุ่มแน่นที่ปลายกิ่ง รูปไข่หรือรูปรีค่อนข้างกว้าง ปลายใบมน แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน มีคราบสีขาวประปราย ดอกเล็ก สีขาว ออกเป็นช่อแตกแขนงเป็นง่ามๆ ที่ปลายกิ่ง ผลรูปไข่ ผนังหนา

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ต่างประเทศพบที่ศรีลังกา ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้จนถึงออสเตรเลีย และหมู่เกาะโพลีนีเซีย ขึ้นตามป่าชายหาดที่ยังไม่ถูกรบกวน บนเกาะที่มีหาดทราย ใกล้ระดับน้ำทะเลปานกลาง ออกดอกและผลเดือน มีนาคม-พฤษภาคม

สถานภาพ : พืชหายาก (ในประเทศไทย) ปัจจุบันจำนวนประชากรในสภาพธรรมชาติลดลงอย่างมาก เนื่องจากชายหาดถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว