BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่วมเชียงดาว

ชื่อพฤกษศาสตร์: Acer chiandaoense Santisuk

วงศ์ : ACERACEAE

ไม้ต้น สูง 8-15 เมตร แตกกิ่งต่ำ กิ่งแขนงระเกะระกะ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่สลับตั้งฉาก รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม ขอบใบเรียบ ไม่เว้าเป็นแฉกลึก ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีจางกว่า บางครั้งมีขนปกคลุมประปรายหรือเกือบเกลี้ยง ก้านใบยาวเรียว ดอก เล็ก สีขาว ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามปลายกิ่ง ผล รูปไข่ตรงกลางเป็นมุมเหลี่ยม ติดกันเป็นคู่ ส่วนบนเป็นปีกยาว ปลายมน

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบเฉพาะบนภูเขาหินปูนของดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และดอยตุง จังหวัดเชียงราย ในป่าดิบเขาที่ค่อนข้างโปร่ง ระดับความสูง 1,400 - 2,100 เมตร

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียวและพืชหายาก