BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่วมภูคา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Acer wilsonii  Rehder

วงศ์ : ACERACEAE

ไม้ต้นผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลำต้นค่อนข้างเปลาตรง เลือกเรียบ สีเทา ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่สลับตั้งฉาก ใบอ่อนมักเว้าเป็น 5 แฉก ขอบจักมากหรือน้อย เมื่อใบแก่จะเหลือเพียง 3 แฉก ฉลายแฉกเรียวแหลม ขอบค่อนข้างเรียบ โคนใบมนกว้าง ก้านใบยาวเรียว ดอก เล็ก สีขาว ออกเป็นช่อยาว ตามปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกจำนวนมาก ช่อดอกห้อยระย้าเช่นเดียวกับช่อผล ผล แห้ง รูปไข่ติดกันเป็นคู่ ส่วนบนของผลแต่ละผลมีปีกยาว ปลายมน

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ในประเทศไทยพบที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน เพียงแห่งเดียว ต่างประเทศพบที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ของจีน ขึ้นในป่าดิบแขบนพื้นที่ลาดชันใกล้ลำธารที่ระดับความสูง 1,100-1,600 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ผลแก่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม เป็นพรรณไม้ที่เพิ่งจะพบครั้งแรก (new record) ในประเทศไทย

สถานภาพ : พืชหายาก