BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


ใบพาย

ชื่อพฤกษศาสตร์: Aegialitis rotundifolia Roxb.

วงศ์ : PLUMBAGINACEAE

ชื่ออื่น : แสม

ไม้พุ่ม ไม่ผลัดใบ สูง 1-2 เมตร โคนต้นบวมคล้ายฐานพีระมิด บริเวณโคนต้นมีรากหายใจคล้ายนิ้วมือจำนวนมาก ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง ใบเกือบเป็นรูปกลม แผ่นใบหนา ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่า เส้นแขนงใบขนานกัน ก้านใบยาวเรียวมีครีบแคบๆ ดอกเล็ก ออกเป็นช่อแตกแขนงสั้นๆ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นหลอดสั้น ติดทนอยู่กับผล ผลมี 5 เหลี่ยม เมล็ดงอกเป็นต้นอ่อนเยวยาวคล้ายรูปเคียว ตั้งแต่ผลยังติดอยู่บนต้น

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ในจังหวัดระนอง ภูเก็ตและสตูล ต่างประเทศพบที่บังคลาเทศ พม่า และหมู่เกาะอันดามัน เป็นพรรณมไม้ของป่าชายเลน ชอบขึ้นบนพื้นที่โล่งตามร่องน้ำ หรือใกล้ปากน้ำที่มีภูเขาหินปูน หรือดินเลนที่สลายมาจากหินปูน ออกดอกและผลระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม

สถานภาพ : พืชหายาก