BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


มะเนียน้ำ

ชื่อพฤกษศาสตร์: Aesculus assamica Griff.

วงศ์ : HIPPOCASTANACEAE

ชื่ออื่น : ขล่ำป้อง มะเกียน้ำ ปวกน้ำ หมากขล่ำปอง

ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ ลำต้นแตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านช่อใบยาวมาก ใบย่อย 6-8 ใบ ขนาดไม่เท่ากัน รูปใบหอกกลับ ขอบใบจักถี่ ไม่มีก้านใบอย่อย ดอกสีขาว ตรงกลางเหลือง ออกเป็นช่อยาวไม่แตกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งตรงชูเหนือพุ่มใบ ผลรูปรี แตกออกเป็น 3 ซีก ผิวสีน้ำตาล ขรุขระเล็กน้อย ไม่มีหนาม

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : ภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่อินเดีย (สิกขิม อัสสัม) และพม่า ขึ้นโดดเดี่ยวริมลำธารที่ไม่ถูกรบกวนในป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 400-1,600 เมตร ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ผลแก่เดือน กรกฏาคม - สิงหคาม

สถานภาพ : พืชหายาก